Axel Haartman - Ali Munsterhjelm - Santeri Salokivi

14.9.2018 – 20.1.2019

Åbo konstmuseum presenterar denna höst de bästa verken av Axel Haartman (1877–1969), Ali Munsterhjelm (1873–1944) och Santeri Salokivi (1886–1940), med tonvikt på 1910-talet. Förutom konstnärskamrater var trion också de främsta företrädarna i Åbo i början av 1900-talet för det breda färgmåleri som hade sin grund i impressionismen och postimpressionismen. Konstnärerna var kända i hela landet för sin klara och färgrika palett vid den tid då de sökte en ny inriktning för vårt lands målarkonst, som på den internationella höstsalongen i Paris 1908 kritiserats hårt för att vara färglös och efter sin tid.

Sina modernaste och stilmässigt djärvaste verk målade trion uttryckligen under Åboperioden, som sammanföll med den samhälleliga brytningstiden och den gryende urbaniseringen i Finland i början av 1900-talet. Brytningen med det gamla måleriet gällde inte bara färgerna, formen och sättet att måla utan också innehållet. Konstnärerna utnyttjade det de tagit till sig i Paris och återgav den omgivande verkligheten, sin tids nutid. De målade urbana motiv, stadsvyer och parkmotiv; i hemlandet erbjöd Åbo med domkyrkan och Aura å en motsvarighet till Paris och Seinestränderna. Munsterhjelm var specialist på stadsmotiv och kulturlandskap, Haartman på stilleben, porträtt och landskap, och Salokivi fokuserade på personer, porträtt och stadsvyer. Geografiskt rör sig museets utställning i Frankrike, Spanien, Italien och Åbo. Exempel på verk från den tid då konstnärerna ännu inte övergått till det nymodiga sättet att måla finns också med.

De nästan jämgamla Haartman och Munsterhjelm höll redan år 1908 en samutställning på Åbo konstmuseum, Munsterhjelm och Salokivi åter ställde tillsammans ut franskinfluerade målningar i Åbo och Helsingfors år 1912. Munsterhjelm och Salokivi flyttade till Helsingfors på 1920-talet medan Hartman i början av samma decennium återvände till Åbo efter sina år i huvudstaden. Han var Åbo konstmuseums intendent 1923–1953 och bodde i Nådendal i ateljéhemmet Casa Haartman.

Utställningens nästan hundra verk har lånats dels från offentliga samlingar, dels av privatpersoner. Ett speciellt omnämnande förtjänar arbetena från Haartmans koloristiska period; största delen av dem härrör från Casa Haartman och har inte tidigare presenterats för allmänheten.

Bakgrundsinformation kring utställningen ger en serie guidade visningar, varav den första arrangeras den 22 september, då Marja-Terttu Kivirinta berättar under rubriken Modernismin tuulia ja sateenkaaren värejä. Den 13 oktober guidas rundvandringen av Mikko Laaksonen, som talar om Ali Munsterhjelm – Puolalanpuiston ja Auran rantojen kuvaaja. Den 10 oktober berättar Ulrika Grägg om Axel Haartman, och serien avslutas den 12 december med Christian Hoffmanns kuratorguidning. Läs mer om kringprogrammet under höstens evenemang.