EMIL NOLDE

4.10.2019–5.1.2020

Åbo konstmuseum presenterar under hösten den tyska expressionismens främsta företrädare Emil Nolde (1867–1956). Hans karriär var lång och dramatisk, med medvind och motvind: Hans Emil Hansen utbildade sig ursprungligen till träbildhuggare och möbelritare, och under årens lopp blev han först en omstridd konstnär, sedan en ”degenererad” konstnär och till sist en internationellt uppskattad klassiker inom den tidiga modernismen. Efter att Nolde-arkiven öppnats och avslöjat tidigare nedtystade fakta om konstnärens förgångna inleddes en omvärdering som fortsatt till dags dato.

Noldes levnadsbana var vindlande. Ynglingen från byn Nolde nära danska gränsen utvecklades under sina vandringsår i Europa till bildkonstnär. År 1902 antog han namnet Nolde efter sin födelseby. Han inledde sin konstnärsbana som nyromantiker men övergick snart till den franskinspirerade neoimpressionismen. Nolde ömsade skinn ytterligare en gång, kring år 1909, då han anammade expressionismen som representerade det nyaste nya i Tyskland. Den grovt stiliserande och färgstarka expressionismen blev sedan hans varumärke. Förutom en egen bildvärld skapade Nolde också en livsmiljö enligt sin smak och på äldre dagar lät han bygga ett ateljéhus åt sig i Seebüll i nordligaste Tyskland. Runt huset lät han anlägga en praktfull blomsterträdgård som blev hans och hustrun Adas miniatyrparadis och ögonsten. I sina akvareller utnyttjade han också trädgårdens stora artrikedom och färgprakt under olika årstider.

Noldes konst och nationalsocialisternas traditionella, på naturtrogenhet baserade konstuppfattning råkade i konflikt med varandra på 1930-talet. Nationalsocialisternas förvaltningsmaskineri beslagtog över ettusen verk av Nolde på olika museer i Tyskland. En del av verken ställdes sedan ut år 1937 på Entartete Kunst, en utställning som väckte stor uppståndelse. Vandringsutställningen presenterade modernistisk ”icke-konst”, som klassificerades som degenererad, och ville göra den till åtlöje. Senare avlägsnades Noldes verk från utställningen på anhållan av konstnären. Konflikten nådde sin kulmen då nationalsocialisterna 1941 förbjöd Nolde att utöva sitt yrke. Samtidigt var Nolde partimedlem, obeveklig anhängare av rörelse och antisemit.

Yrkesutövningsförbudet innebar att Nolde inte kunde ställa ut sina verk, men under krigsåren var han trots det en av de bästsäljande tyska konstnärerna.  Från tidigt 1930-tal fram till 1950-talet målade han inalles över 1 300 akvareller i sitt avsides belägna ateljéhus på landsbygden. Dessa Omålade bilder har blivit ett begrepp i Noldes produktion och nästan 60 av dem kan ses på denna utställning. Tekniskt sett är akvarellerna suveräna och utgör ett koncentrat av Noldes färgmättade uttryckssätt och hans motivkrets, från person- och fantasimotiv till starkt känslobetonade havs- och landskapsbilder.

I Finland har bara två större presentationer av Noldes konst arrangerats, åren 1958 och 1972. Den helhet som nu visas omfattar nästan etthundra oljemålningar och akvareller från 1900-talets första år ända fram till 1950-talet. Utställningen har producerats i samarbete med stiftelsen Nolde Stiftung Seebüll och kan ses endast i Åbo.

Nolde Stiftung Seebüll

FB event