Kommande utställningar

IMOGEN CUNNINGHAM
7.6–15.9.2019

 

Amerikanen Imogen Cunningham (1883–1976) hör till de främsta namnen inom den moderna fotokonsten och blev känd för sina porträtt och noggrant beskurna, förenklade växt- och nakenstudier. Cunninghams visuellt frapperande svartvita foton visar sina objekt på nära håll och får betraktaren att notera det vackra också i det skenbart anspråkslösa. Förutom natur- och nakenstudier omfattar utställningen också uttrycksfulla självporträtt från olika tider och foton på konstnären av hans kolleger. Utställningen är producerad i samarbete med Imogen Cunningham Trust i Seattle.

EMIL NOLDE
4.10.2019–5.1.2020

Tysken Emil Nolde (1867–1956) var ett välkänt namn inom sin tids tidiga modernism. Han började som nyromantiker på 1890-talet men influerades snart av den franska impressionismen och neoimpressionismen. Kring år 1909 övergick han till det nya expressiva formspråket, som blev hans varumärke. Där förenas intensiva färger med ett förenklat, ibland rentav karrikerande uttryckssätt. Det starkt känslobetonade och grovhugget vackra framställningssättet väckte hetsiga diskussioner redan vid den tid då verken kom till. Efter nationalsocialisternas maktövertagande fördömdes Noldes konst som antitysk och år 1941 förbjöds han att verka som konstnär. Han brydde sig dock inte om förbudet utan målade i hemlighet. Nolde iakttog och tolkade människor och naturen, särskilt havet, och var också en blomstervän. Alla hans favoritmotiv finns representerade på utställningen. Utställningen har producerats i samarbete med Nold Stiftung i Seebüll.

STUDIO

RAIMO SAARINEN
5.4–19.5.2019

Raimo Saarinen studerar människans roll som utformare och brukare av floran och jordmånen. Han tar sig an sitt tema genom rumsliga installationer och skulpturer och använder ofta levande växter som material. Den i studion uppbyggda verkhelheten granskar förändringen i vårt förhållande till växterna och deras ekosystem under tidernas lopp och försöker finna ett svar på vart den nu leder oss.

JENNI YPPÄRILÄ
7.6.–15.9.2019

HOLGER LOODUS
4.10.–17.11.2019

ANNIKA DAHLSTEN & MARKKU LAAKSO
22.11.2019–5.1.2020

MÖRKRUMMET

NUUTTI KOSKINEN: TALK ABOUT SOCIETY
5.4–19.5.2019

Talk About Society (2018) återger i bild olika sätt att diskutera samhällsfrågor samt de retoriska medel som då används, till exempel definition, hybris, nostalgi, pessimism och post-ism. Det tredelade verket förenar fotografi och video och tar betraktaren med på en farlig resa, visar katastrofens följder och vittnar om hur betydelse och materia samt naturligt och konstgjort blandas samman.

ANSSI KASITONNI
7.6.–15.9.2019

PETRA LINDHOLM: EMPTY VESSEL
4.10.–17.11.2019

MARJA HELANDER: EATNANVULOS LOTTIT - MAAN SISÄLLÄ LINNUT
22.11.2019–5.1.2020