Kommande utställningar

RUT BRYK: DEN MAGISKA LÅDAN
26.1–13.5.2018

Rut Bryk (1916–1999) förnyade den moderna finländska keramikkonsten. Hennes tidiga, till storleken små alster med färggrann och berättande framtoning följdes av mera förenklade, ibland monumentala verk som gjorde anspråk på rummet och arkitekturen. Trots att många av Bryks detaljrika verk kan te sig abstrakta vid första anblicken fjärmade hon sig aldrig från det föreställande. Hennes arbeten kännetecknas också av stark stämning, intensiv känsla och detaljrikedom. Utställningen är producerad av EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

DICK BENGTSSON
1.6–26.8.2018

Självlärde Dick Bengtsson (1936–1989) är ett av de stora namnen inom svensk konst. Bengtsson kombinerade tekniker av många olika slag och behandlade sina verk med självframtagna metoder.
Han förklarade aldrig sina verk, dessa personliga alster med ofta överraskande detaljer och paralleller, men konstnären kan tyckas antyda att Folkhemsidyllen under ytan är allt annat.

ALI MUNSTERHJELM – AXEL HAARTMAN – SANTERI SALOKIVI
14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Ali Munsterhjelm, Axel Haartman och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer.

STUDIO

NESTORI SYRJÄLÄ: BIG TOE TECH TRAP
26.1–18.3.2018

Nestori Syrjälä, som arbetade som stipendiat i Henry Lönnfors-ateljén 2015–2017, använder sig i sin konst av olika uttrycksmedel, från installationer till videor. Stipendiatperiodens avslutande utställning granskar alternativa framtider med motionen som infallsvinkel samt i skulpturer och verk som lyfter fram symmetrin.

HEINI AHO: CURE OF ALL
23.3–13.5.2018

Ett balanserat tillstånd inbegriper alltid närvaro av motsatser, gift och motgift. Installationen Cure of All presenterar konkreta problem, till exempel en vägg med hål och ett ansikte som mist sin färg och form och förgiftar hela livet. Men verkets poetiska logik erbjuder samtidigt snabb bot, plåster som inte vill sitta kvar, bestående förändring eller sätt att identifiera det giftiga.

SASHA HUBER
1.6–26.8.2018

JAAKKO NIEMELÄ
14.9–18.11.2018

TILDA LOVELL
30.11.2018–20.1.2019

MÖRKRUMMET

TUOMAS ALEKSANDER LAITINEN: DOSSIER OF TENTACULAR
26.1–18.3.2018

Dossier of Tentacular (2018) är en komplicerad och tragikomisk organism som granskar teknikerna för informationsproduktion och -delning, ekologiska förändringar och frågor som gäller det neoliberala språkbruket. Bildströmmen har drag av anteckningsbok och där förenas absurd diktning, producerad genom artificiell intelligens och baserad  på Samuel Becketts produktion, med den speciella intelligensen hos en icke-mänsklig varelse, bläckfisken.

AUJIK: IMPERMANENCE TRAJECTORY
23.3–13.5.2018

AUJIK är ett konstnärligt koncept av Stefan Larsson, som bor och arbetar i Japan. Hans bildgalleri förenar främmande organisk-mekaniska hybrider med den elektroniska musikens ljudvärld. Trilogin Impermanence Trajectory (2012–2018) baserar sig på den tyske AI-pionjären Jurgen Schmidhubers komputationalistiska teori om en universell datormaskin. Varje del av trilogin närmar sig temat ur sin egen filosofiska infallsvinkel.

VAJIKO CHACHKHIANI: WINTER WHICH WAS NOT THERE (2017)
1.6–26.8.2018

MIKHAIL KARIKIS: AIN'T GOT NO FEAR (2016)
14.9–18.11.2018

JONNA KINA: ARR. FOR A SCENE (2017)
30.11.2018–20.1.2019