Kommande utställningar

DICK BENGTSSON
1.6–26.8.2018

Självlärde Dick Bengtsson (1936–1989) är ett av de stora namnen inom svensk konst. Bengtsson kombinerade tekniker av många olika slag och behandlade sina verk med självframtagna metoder.
Han förklarade aldrig sina verk, dessa personliga alster med ofta överraskande detaljer och paralleller, men konstnären kan tyckas antyda att Folkhemsidyllen under ytan är allt annat.

ALI MUNSTERHJELM – AXEL HAARTMAN – SANTERI SALOKIVI
14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Ali Munsterhjelm, Axel Haartman och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer.

STUDIO

HEINI AHO: CURE OF ALL
23.3–13.5.2018

Ett balanserat tillstånd inbegriper alltid närvaro av motsatser, gift och motgift. Installationen Cure of All presenterar konkreta problem, till exempel en vägg med hål och ett ansikte som mist sin färg och form och förgiftar hela livet. Men verkets poetiska logik erbjuder samtidigt snabb bot, plåster som inte vill sitta kvar, bestående förändring eller sätt att identifiera det giftiga.

SASHA HUBER
1.6–26.8.2018

JAAKKO NIEMELÄ
14.9–18.11.2018

TILDA LOVELL
30.11.2018–20.1.2019

MÖRKRUMMET

AUJIK: IMPERMANENCE TRAJECTORY
23.3–13.5.2018

AUJIK är ett konstnärligt koncept av Stefan Larsson, som bor och arbetar i Japan. Hans bildgalleri förenar främmande organisk-mekaniska hybrider med den elektroniska musikens ljudvärld. Trilogin Impermanence Trajectory (2012–2018) baserar sig på den tyske AI-pionjären Jurgen Schmidhubers komputationalistiska teori om en universell datormaskin. Varje del av trilogin närmar sig temat ur sin egen filosofiska infallsvinkel.

VAJIKO CHACHKHIANI: WINTER WHICH WAS NOT THERE (2017)
1.6–26.8.2018

MIKHAIL KARIKIS: AIN'T GOT NO FEAR (2016)
14.9–18.11.2018

JONNA KINA
30.11.2018–20.1.2019