Kommande utställningar

ALI MUNSTERHJELM – AXEL HAARTMAN – SANTERI SALOKIVI
14.9.2018–20.1.2019

Under tidigt 1900-tal var kamraterna Ali Munsterhjelm, Axel Haartman och Santeri Salokivi galjonsfigurerna i Åbo för den färgmättade stil som härrörde från impressionismen och postimpressionismen. Influerade av sina studier i Paris dokumenterade konstnärskamraterna verkligheten omkring sig, inklusive dess sociala aspekter. Munsterhjelms specialitet var kulturlandskap och urbana motiv, i synnerhet Aura å. Haartman målade stilleben, interiörer, människor och landskap. Salokivi föredrog framför allt människomotiv, porträtt och urbana vyer.

STUDIO

JAAKKO NIEMELÄ
14.9–18.11.2018

TILDA LOVELL
30.11.2018–20.1.2019

MÖRKRUMMET

MIKHAIL KARIKIS: AIN'T GOT NO FEAR (2016)
14.9–18.11.2018

JONNA KINA
30.11.2018–20.1.2019