Kommande utställningar

SAMLING LARS GÖRAN JOHNSSON
24.1–17.5.2020

Samling Lars Göran Johnson är en av Finlands mest betydelsefulla och växande privata konstsamlingar, vars kärna består av verk som företräder den nordiska konstruktivismen och det koloristiska måleriet. Medicine och kirurgie doktorn, docent Lars Göran Johnsson (f. 1931) har samlat konst i över 50 år främst för den estetiska njutningens skull. Samlingen har blivit mångfasetterad och personlig. Utställningen presenterar en del av samlingen som donerades till Åbo konstmuseum 2016 och fyller museets övervåningssalar och lokaler med tillfälliga utställningar i nedre våningen. Utsikter för både internationell modernism och samtidskonst öppnas av bl.a. Birger Carlstedt, Juhani Harri, Greta Hällförs-Sipilä, Silja Rantanen, Janne Räisänen, Jens Fänge, Frida Orubapo, Harvey Quaytman och John Walker.

STUDIO

ANNIKA DAHLSTEN & MARKKU LAAKSO
CAMPFIRE IN A ZOO
22.11.2019–5.1.2020


Campfire in a Zoo (2019) är en installation med dockanimation som granskar framställandets och betraktandets mångtydighet. Utställningen baserar sig på Markku Laaksos släkthistoria: hans fars farföräldrar reste år 1930 tillsammans med en grupp samer runt i Tyskland på s.k. människoutställningar, som i de zoologiska trädgårdarna förevisade representanter för olika ursprungsfolk.

SATU RAUTIAINEN: VILLAGE BOHEMIAN
24.1–22.3.2020

MÖRKRUMMET

MARJA HELANDER
EATNANVULOS LOTTIT - INUTI JORDEN FÅGLARNA
22.11.2019–5.1.2020


Eatnanvuloš Lottit – Inuti jorden fåglarna (2018) är en prisbelönad danskortfilm där färden går från byarna i Sameland genom skogarna till Helsingfors. Verket granskar motsättningarna mellan det traditionella samiska levnadssättet och det moderna samhället och lyfter fram frågor om markanvändningsrätt, konsumtion och aktning för naturen.

CLÉMENT COGITORE: LES INDES GALANTES
24.1-22.3.2020