Kommande utställningar

EMIL NOLDE
4.10.2019–5.1.2020

Tysken Emil Nolde (1867–1956) var ett välkänt namn inom sin tids tidiga modernism. Han började som nyromantiker på 1890-talet men influerades snart av den franska impressionismen och neoimpressionismen. Kring år 1909 övergick han till det nya expressiva formspråket, som blev hans varumärke. Där förenas intensiva färger med ett förenklat, ibland rentav karrikerande uttryckssätt. Det starkt känslobetonade och grovhugget vackra framställningssättet väckte hetsiga diskussioner redan vid den tid då verken kom till. Efter nationalsocialisternas maktövertagande fördömdes Noldes konst som antitysk och år 1941 förbjöds han att verka som konstnär. Han brydde sig dock inte om förbudet utan målade i hemlighet. Nolde iakttog och tolkade människor och naturen, särskilt havet, och var också en blomstervän. Alla hans favoritmotiv finns representerade på utställningen. Utställningen har producerats i samarbete med Nold Stiftung i Seebüll.

STUDIO

HOLGER LOODUS
4.10.–17.11.2019

ANNIKA DAHLSTEN & MARKKU LAAKSO
22.11.2019–5.1.2020

 

 

MÖRKRUMMET

PETRA LINDHOLM: EMPTY VESSELS
4.10.–17.11.2019

MARJA HELANDER: EATNANVULOS LOTTIT - MAAN SISÄLLÄ LINNUT
22.11.2019–5.1.2020