Läget

Åbo konstmuseum på guidekartan

Åbo konstmuseums granitborg ligger på en synlig plats mitt i Åbo, uppe på Puolalabacken. Sett från Salutorget reser sig museets fasad vid ändan av Auragatan. Adressen är Auragatan 26. Till museet kan man komma också från baksidan av huset, t.ex. längs Fredsgatan och genom den vackra Puolalaparken. Bilburna museibesökare hittar parkeringsplats vid gatorna och i parkeringsgrottan under konstmuseet. 

Entréerna

Till museets huvudentré leder en massiv trappa mitt på museets fasad. Handtaget till ytterdörren utgörs av Greta Dahlströms bronsskulptur Tiger. Museets entré för rörelsehämmade finns till höger om fasadentrén.

Med bil

Konstmuseets gårdsplan är reserverad för museets bruk, med undantag av invalidparkeringen, som sett från Auragatan ligger till höger om trappan vid huvudentrén. Det finns många avgiftsbelagda parkeringsplatser i museets närhet. Inuti Puolalaberget finns parkeringsgrottan P-Louhi (ingång vid Västerlånggatan ), varfrån man kommer upp till markytan på Salutorget och bägge sidor om detta. Andra parkeringsmöjligheter nära museet finns bl.a. på Tureborgsgatan.

Med buss eller tåg

Lokaltrafikens linjer 1, 11, 110, 13, 18, 19, 2, 22, 28, 32, 6, 61 stannar vid Mariegatan nedanför museet, i hörnet av Auragatan.

5-10 min. till fots från Åbo busstation och centraljärnvägsstationen.