Petra Lindholm: Empty Vessels

Mörkrummet 4.10.–17.11.2019

Empty Vessels (2016) är inspelad i Katmandu, Nepal, och följer bergsklättrarnas tankar och fotspår när de bestiger ett av världens högsta berg. De avlägsna bergstopparna antyder att tillfredsställelsen då målet nås blir kortvarig och att klättrarna – liksom nutidens människor – längtar efter ständigt nya spännande upplevelser.

Bergens symbolik har fascinerat Petra Lindholm i åratal. Hon har funderat över bergens inverkan på människan och naturen, och detta har varit inspirationskällan till flera av hennes verk. År 2013 bodde Lindholm med sin familj i Nepal, i helt andra förhållanden än vad de vant sig vid i sin finska småstad. Närheten till Himalaja inspirerade konstnären att intervjua bergsklättrare som rörde sig i trakten och att skapa en egen fantasibild av bergsbestigningen. Först tillkom verkets musik och ljudvärld, där en datorröst sporrar klättrarna under deras kraftprov. Lindholm tog med alfavågor för att göra verket mer hypnotiskt. Bildmaterialet skapade hon senare, dels med 45 mm kinofilm, dels med bildkamera.

Empty Vessels är en eterisk skildring av en bergsklättring och den kamp som utkämpas av den som siktar på att nå toppen. Färden mot segern har ingen klar början och inget klart slut. De bergsklättrare som Lindholm intervjuade talade om det vanliga livets otillräcklighet och sin vilja att få ut mer av livet. Det är lätt att bli slav under presterandet i ett samhälle och en tid som oupphörligt driver oss framåt. Då allt fler vill uppleva jordens alla hörn och testa sina gränser, utsätts också vår planet för påfrestningar som pressar den till det yttersta. Mount Everest blir en soptipp och turismens alla följdfenomen tär på området. En parallellbild av den lilla människan i den oändliga naturen kan hjälpa oss att ge saker och ting rätta proportioner. Varför driver vi oss själva till utmattning och gör slut på våra naturtillgångar?

Petra Lindholm (f. 1973 i Karis) avlade examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 2001. Numera bor och arbetar hon i Pjätteryd, Sverige. Hennes huvudsakliga uttrycksmedel är video, ljud och fotografi, och i sina verk fokuserar hon på färg- och bildnyanser och starka stämningar i stället för på narrativ. Hon komponerar också själv musiken och den övriga ljudvärlden i sina verk. Hennes verk har ofta samband med minnesbilder och tidens gång. Hennes nyaste intresse är glaciärerna och de dramatiska förändringarna i naturen under den senaste tiden.

Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet och Svenska kulturfonden.

www.petralindholm.net

FB event