Neljä elementtiä

23.11.2018 – 5.1.2020

Klassiset neljä elementtiä virtaavat läpi taidemuseon yläkerran näyttelysalien museon uudessa kokoelmanäyttelyssä. Vanhaa ja uutta taidetta rinnan esittelevä ripustus tarjoaa uusia näkökulmia niin suomalaisen kuvataiteen klassikoihin kuin kokoelman uudempiin tulokkaisiin. Näyttely sisältää lähes sata teosta keskeisiltä, pääosin kotimaisilta tekijöiltä, joiden tekniikat vaihtelevat maalauksesta kuvanveistoon, esinekoosteista valokuvaan ja videoon. Vanhoista mestareista mukana ovat mm. Werner Holmberg, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Magnus Enckell, Alfred William Finch, Juhani Harri, Ismo Kajander ja Kain Tapper, joiden teokset käyvät kiinnostavaa vuoropuhelua viimeaikaisten nykytaidehankintojen, kuten Petri Ala-Maunuksen, Emma Helteen, Sasha Huberin, Jouko Korkeasaaren, Esko Männikön, Umppa Niinivaaran ja Miikka Vaskolan tuotannon kanssa. Erityisesti esille nousevat Turun Taidemuseon Ystävät ry:n ja Lars Göran Johnssonin lahjoitukset.

Neljä elementtiä tarjoaa tilaisuuden tarkastella, miten taiteilijat ovat nähneet ihmisen suhteen elementteihin ja fyysiseen todellisuuteen eri aikoina. Maan, ilman, veden ja tulen voi löytää niin teosten aiheista kuin materiaaleista. Näyttelyn nimi viittaa antiikin Kreikassa muotoiltuun oppiin, jonka mukaan fyysinen maailma jakautuu neljään alkuaineeseen: maahan, ilmaan, veteen ja tuleen. Vaikka atomiteoria on sittemmin syrjäyttänyt elementtiopin, ovat maa, ilma, tuli ja vesi edelleen tärkeitä arkisen ymmärryksen jäsentäjiä. Niiden ominaisuuksia kuvaavat vastakohtaparit, kylmä ja kuuma sekä kuiva ja kostea, vastaavat välitöntä, kehollista kokemustamme maailmasta.

Jokaisen elementin ympärille luotu teoskokonaisuus luo tunnelmaltaan erilaisen tilan ja avaa elementtejä sekä luonnontieteellisessä että mytologisessa valossa. Ekologisesta näkökulmasta elementtioppiin sisältyy varsin ajankohtaista viisautta. Klassiset alkuaineet, kuten vesi ja maa, eivät ole ainoastaan materiaali- ja energiavarantoja, vaan korvaamattomia osia maapallon ekosysteemissä. Näyttely resonoi vahvasti myös tästä ihmisen ja luonnon epävakaata tasapainotilaa kommentoivasta perspektiivistä.

Näyttelyn teemoja taustoittamaan järjestetään kevään 2019 aikana sarja eri alojen asiantuntijoiden erikoisopastuksia. Alkuvuonna ripustus täydentyy myös kymmenen mukanaolevan nykytaiteilijan videohaastatteluilla.