Hertta Kiiski är Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat 2018–2020

Styrelsen för Konstföreningen i Åbo, som är Åbo konstmuseums huvudman, har valt bildkonstnären Hertta Kiiski till Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat 2018–2020. Nitton konstnärer från Åbo med omnejd ansökte om stipendiet.

Hertta Kiiski (f. 1973) arbetar med foto, rörlig bild, objekt, rum och ofta med sin dotter. Hennes verk granskar empatin och relationerna mellan människorna, det icke-mänskliga och rummet. Kiiski avlade examen som bildkonstnär vid Åbo Konstakademis avdelning för fotokonst år 2012 och magisterexamen i bildkonst vid Bildkonstakademins avdelning för rum-tid-konst år 2015. Alltsedan 2009 har hon aktivt presenterat sina arbeten på flera gallerier och museer i Finland och utomlands, senast i Åbo på galleriet i Gamla Rådhuset hösten 2017. I sommar kommer verk av henne att ställas ut på Wäinö Aaltonens museum och på Forum Box i Helsingfors. Kiiskis produktion presenteras också i Kehrer Verlags fotoböcker Archive Play (2014) och I Was an Apple and I Got Peeled – But It Was a Good Thing (2016).

Henry Lönnfors ateljé inrättades i enlighet med Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare Henry Lönnfors (1939–2004) testamentsdonation år 2004. Vindsateljén ligger i Puolalaparken i huset Bost. Ab Albatross, som ritats av arkitekt Frithiof Strandell. Styrelsen för Konstföreningen i Åbo utser vart tredje år på basis av ansökningar en stipendiat som kostnadsfritt får disponera ateljèn. Alla bildkonstnärer kan ansöka. Hertta Kiiski är den femte ateljéstipendiaten. De tidigare stipendiaterna är Kati Immonen, Hanna Seppänen, Erkki Nampajärvi och Nestori Syrjälä.

www.herttakiiski.com