Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. I vår har systemet förnyats: stipendierna är större än tidigare och ges också för nya ändamål.

Under tiden 20.3–20.4.2018 kan följande stipendier sökas:

1 x 10 000 € ur Magnus och Ellen Dahlströms fond
1 x 5 000 € ur Helena Bruuns fond
5 x 1 000 € resebidrag
6 x 500 €/månad residensbidrag till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens (3 x 3 månader och 3 x 6 månader)

Resebidraget kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställning, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

Ansökningarna jämte arbetsplan ska vara Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo, tillhanda senast fredag 20.4.2018 eller poststämplas senast 20.4.2018. Ansökningsblanketter fås i Åbo konstmuseums kassa eller på museets websidor.

YTTERLIGARE INFORMATION
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256