Raimo Saarinen: Med öppna ögon i mörkret

Studion 5.4.–19.5.2019

Raimo Saarinen studerar i sin konst människans roll som utformare och brukare av floran och jordmånen. Han tar sig an sitt tema genom rumsliga installationer och skulpturer och utnyttjar ofta levande växter och organiskt material. I Åbo konstmuseums Studio presenteras under resten av våren hans skulpturlandskap som är uppbyggt av trettio delar, huvudsakligen av jordmaterial.

Vad finns det under våra fötter? En blandning av sten, sand, mjäla, lera och organiskt material som sjuder av liv och som är så vardaglig att vi lätt glömmer den. Saarinens arbetskamrater har denna gång varit ekosystemet, en stor mängd mineraler och levande organismer, olika bakterier, mikroorganismer och svampar, mögel och maskar och framförallt den jordmån som erbjuder växterna ett underlag för tillväxten och upprätthåller livet.
Ovanpå urberget formades under och efter istiden ett stenmaterial, och ovanpå detta åter uppstod under århundradenas lopp en organisk jordmån. Med öppna ögon i mörkret synliggör den här mörka världen. I jorden kan vi se in i tidevarv som tog slut för tiotals, hundratals eller miljoner år sedan.

De växter som Saarinen planterat lever sitt eget liv under utställningen, både ovan jord och under jord. Många av verkets växter kommer ursprungligen från de tropiska områdena. Kanske den finska naturen en dag kan se ut så här, eftersom klimatet fortsätter att uppvärmas och nya växter börjar klara sig här samtidigt som våra välbekanta skogsväxter inte längre frodas i hemlandet.

Raimo Saarinen (f. 1984) avlade examen i skulptur vid Bildkonstakademin 2017 och bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk granskar han naturen och människans relation till floran och ekosystemen i de postindustriella kulturerna. Bärande teman i hans produktion är stundligheten, maktkonstellationerna och alieneringen. Saarinens verk Den flytande ön, som granskar klimat- och miljöfrågor, valdes till Lönnströms Konstmuseums nästa nutidskonstprojekt och verk av Saarinen ses i vår också på utställningen Unga 2019 i Konsthallen.

Utställningen har fått understöd av stiftelsen Paulon Säätiö och Undervisnings- och kulturministeriet.

www.raimosaarinen.com