De fyra elementen

23.11.2018 – 5.1.2020

På den samlingsutställningen strömmar de klassiska fyra elementen igenom salarna i museets andra våning. Hängningen presenterar gammal och ny konst sida vid sida och erbjuder nya infallsvinklar till såväl den finska bildkonstens klassiker som samlingens nyare verk. Utställningen  omfattar drygt hundra arbeten av betydelsefulla, främst inhemska konstnärer, vars teknik varierar från målning till skulptur och från assemblage till foto och video. Av de gamla mästarna kan nämnas bland annat Werner Holmberg, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Magnus Enckell, Alfred William Finch, Juhani Harri, Ismo Kajander och Kain Tapper, vars verk för en intressant dialog med den senaste tidens konstanskaffningar, verk av till exempel Petri Ala-Maunus, Emma Helle, Sasha Huber, Jouko Korkeasaari, Esko Männikkö, Umppa Niinivaara och Miikka Vaskola.

De fyra elementen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider. Jord, luft, vatten och eld återfinns såväl i verkens motiv som i materialet. Utställningen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Den indelade naturen i fyra grundelement: jord, luft, vatten och eld. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen.

Varje grundelement tillägnas en särskilt uppbyggd verkhelhet som skapar en för respektive element karakteristisk stämning och belyser det ur såväl naturvetenskapernas som mytologins synvinkel. Ekologiskt sett innehåller elementläran visdomar som även idag är mycket aktuella. De klassiska grundelementen, till exempel vattnet och jorden, är inte bara material- och energireserver utan också oersättliga delar av jordens ekosystem. Utställningen knyter också starkt an till synpunkterna på obalansen mellan människan och naturen.

Våren 2019 anordnas en serie specialvisningar som guidas av experter från olika områden och ger en bredare bakgrund till utställningstemana. Under början av året kompletteras utställningen också med videointervjuer (på finska) med de tio samtidskonstnärer som är representerade på utställningen.